Ngày đăng: 21/04/2024
Đề nghị CBGV đóng góp ý kiến, gửi theo mẫu sau cho Đ/c Hiền trước ngày 01/05/2024! Trân trọng! GÓP Ý Tài liệu GDĐP lớp 12 năm học 2024-2025 ... Xem tiếp
Ngày đăng: 01/04/2024
Đề nghị CBGV đóng góp ý kiến, gửi theo mẫu sau cho Đ/c Liên trước ngày 05/04/2024! Trân trọng! BCH HUYỆN ĐOÀN VIỆT YÊN BCH... Xem tiếp
Ngày đăng: 28/02/2024
Đề nghị CBGV đóng góp ý kiến, gửi theo mẫu sau cho Đ/c Liên trước ngày 15/03/2024! Trân trọng! HUYỆN ĐOÀN VIỆT YÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG... Xem tiếp
Ngày đăng: 27/02/2024
Đề nghị CBGV, NV, HS đóng góp ý kiến trực tiếp với Đ/c Thuỷ trước ngày 05/03/2024! Trân trọng! CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT ... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2023
Đề nghị CBGV đóng góp ý kiến, gửi theo mẫu sau cho Đ/c Liên trước ngày 20/10/2023! Trân trọng! HUYỆN ĐOÀN VIỆT YÊN ĐOÀN... Xem tiếp

Danh sách tin tức Danh sách tin tức

I. KHÁI QUÁT SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG HỘI ĐỎ - TIỀN THÂN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 1. Sự ra đời của của giai cấp công nhân Việt Nam Giai cấp công nhân Việt Nam...
Thực hiện quyết định số 917-QĐ/TU ngày 24/05/2024, được sự nhất trí của Thị Ủy Việt Yên hôm nay ngày 05 tháng 06 năm 2024 chi bộ trường THPT Lý Thường Kiệt tiến hành tổ chức L ễ kết...
Sáng ngày 25/05/2024, trong không khí hân hoan, phấn khởi trường THPT Lý Thường Kiệt đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng năm học năm học 2023-2024; tuyên dương học sinh “ba tốt” và học sinh khối 12...
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án khảo sát, lập báo cáo KT -KT đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa khu nhà vệ sinh học sinh, nhà hiệu bộ...

Xem nhiều Xem nhiều

I. KHÁI QUÁT SỰ RA ĐỜI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG HỘI ĐỎ - TIỀN THÂN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 1. Sự ra đời của của giai cấp công nhân Việt Nam Giai cấp công nhân Việt Nam...
Thực hiện quyết định số 917-QĐ/TU ngày 24/05/2024, được sự nhất trí của Thị Ủy Việt Yên hôm nay ngày 05 tháng 06 năm 2024 chi bộ trường THPT Lý Thường Kiệt tiến hành tổ chức L ễ kết...
Sáng ngày 25/05/2024, trong không khí hân hoan, phấn khởi trường THPT Lý Thường Kiệt đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng năm học năm học 2023-2024; tuyên dương học sinh “ba tốt” và học sinh khối 12...
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án khảo sát, lập báo cáo KT -KT đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa khu nhà vệ sinh học sinh, nhà hiệu bộ...

Thư viện ảnh Thư viện ảnh