Văn bản Văn bản

Ngày đăng: 29/06/2022
CHƢƠNG TRÌNH công tác tháng 7 năm 2022 Xem tiếp
Ngày đăng: 02/06/2022
BÁO CÁO Công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/04/2022
KẾ HOẠCH Phòng, chống tham nhũng của ngành giáo... Xem tiếp
Ngày đăng: 31/03/2022
tổ tiếp nhận tài trợ tổng hợp quà tặng Xem tiếp
Ngày đăng: 02/03/2022
SỔ TAY PHÒNG CHỐNG COVID HƯỚNG DẪN CÁCH LI... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/01/2022
Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị,... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/01/2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT LẦN 2 NĂM HỌC 2021-2022 Xem tiếp
Ngày đăng: 11/01/2022
KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp... Xem tiếp

Danh sách tin tức Danh sách tin tức

Căn cứ sự phối hợp hoạt động giữa Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh với Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang; Căn cứ sự phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh với Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Bắc...
CHƢƠNG TRÌNH công tác tháng 7 năm 2022
Chuyên đề: Đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học đối với lớp 10 năm học 2022-2023
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
BÁO CÁO Công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 Năm học 2022 -2023 TỜ TRÌNH Về việc điều động cán bộ làm công tác...

Xem nhiều Xem nhiều

Căn cứ sự phối hợp hoạt động giữa Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh với Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang; Căn cứ sự phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh với Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Bắc...
CHƢƠNG TRÌNH công tác tháng 7 năm 2022
Chuyên đề: Đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học đối với lớp 10 năm học 2022-2023
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
BÁO CÁO Công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 Năm học 2022 -2023 TỜ TRÌNH Về việc điều động cán bộ làm công tác...

Thư viện ảnh Thư viện ảnh