Tiêu đề (*)
Tóm tắt
Nội dung
Họ tên (*)
Đơn vị công tác (*)
Địa chỉ (*)
Số điện thoại
Thư điện tử (*)
File đính kèm (*)
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

XIN Ý KIẾN GÓP Ý VỀ CÁC VẤN ĐỀ SAU

1. Góp ý về bản tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025.

     - Nơi nhận: Hiệu trưởng

     - Thư điện tử: nhp.bacgiang.edu.vn

     - Thời hạn: 30/08/2023

2.Góp ý về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ người học năm học 2023-2024.

     - Nơi nhận: Hiệu trưởng

     - Thư điện tử: nhp.bacgiang.edu.vn

     - Thời hạn: 30/09/2023

3. Góp ý về Quy chế sử dụng hệ thống quản lý nhà trường tích hợp trên CSDL ngành và sử dụng sổ nhận xét và đánh giá học sinh năm học 2023-2024.

      - Nơi nhận: Trần Hữu Hiền

      - Thư điện tử: thhien.bacgiang.edu.vn

      - Thời hạn: 19/09/2023

4. Dự thảo Kế hoạch - Cải cách hành chính nhà nước huyện Việt Yên giai đoạn 2021-2030.

     - Nơi nhận: Dương Thị Minh Hải

     - Thư điện tử: dtmhai.c3ltk@bacgiang.edu.vn

     - Thời hạn: 15/09/2023

5. Dự thảo Quy chế phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh

     - Nơi nhận: Dương Thị Minh Hải

     - Thư điện tử: dtmhai.c3ltk@bacgiang.edu.vn

     - Thời hạn: 15/09/2023

6. Dự thảo Tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 chương trình giáo dục phổ thông 2018.

     - Nơi nhận: Trần Hữu Hiền

     - Thư điện tử: thhien.bacgiang.edu.vn

     - Thời hạn: 09/12/2023

7.Góp ý về lựa chọn SGK lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

     - Nơi nhận: Trần Hữu Hiền

     - Thư điện tử: thhien.bacgiang.edu.vn

     - Thời hạn: 09/04/2024

8. Góp ý về các thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử nhà trường

     - Nơi nhận: Quản trị

     - Thư điện tử: ttdung.c3ltk@bacgiang.edu.vn