Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

THÔNG BÁO Về việc mời báo giá các thiết bị để thực hiện mua sắm phục vụ dạy và học tại Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt năm 2023

|
Lượt xem:

SỞ GD&ĐT BĂC GIANG

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

  

  Số:     /TB-THPTLTK

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Việt Yên, ngày 20 tháng 07 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá các thiết bị để thực hiện mua sắm phục vụ dạy và học

 tại Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt năm 2023
         

 

Để có cơ sở xây dựng danh mục, dự toán và kế hoạch mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học, Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thông báo mời báo giá các thiết bị để thực hiện hỗ trợ dạy và học tại Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt.  Mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh các thiết bị (theo danh mục gửi kèm) gửi báo giá về Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, báo giá cung cấp phải có đầy đủ tên, nhãn hiệu, xuất xứ, hình ảnh và thông số kỹ thuật của từng hàng hoá.

Giấy báo giá (ký, đóng dấu) gửi về Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, trước ngày 24/07/2023, địa chỉ: Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử THPTLTK;

- Lưu: VT, KT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách tin tức Danh sách tin tức

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nâng cao kiến thức và kỹ năng về PCCC&CNCH cho cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng...
Căn cứ Công văn hướng dẫn số 54/CV-CĐGD ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh định hướng công đoàn cơ sở về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3),...
Bác Hồ từng căn dặn: “thanh niên phải là rường cột của nước nhà”, “phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Ghi nhớ lời dạy của Bác, lớp lớp thể hệ...
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt, được sự nhất trí của Chi bộ, BGH, BCH CĐ đã tổ chức chuyến tham quan học tập đầu năm với lịch trình Chùa Tây Phương- Chùa Khai...

Xem nhiều Xem nhiều

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nâng cao kiến thức và kỹ năng về PCCC&CNCH cho cán bộ, giáo viên, học sinh, đồng...
Căn cứ Công văn hướng dẫn số 54/CV-CĐGD ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh định hướng công đoàn cơ sở về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3),...
Bác Hồ từng căn dặn: “thanh niên phải là rường cột của nước nhà”, “phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Ghi nhớ lời dạy của Bác, lớp lớp thể hệ...
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt, được sự nhất trí của Chi bộ, BGH, BCH CĐ đã tổ chức chuyến tham quan học tập đầu năm với lịch trình Chùa Tây Phương- Chùa Khai...

Thư viện ảnh Thư viện ảnh