Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

NIÊM GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2016 - 2021

|
Lượt xem:

 

  1. Quy mô trường lớp, học sinh

Năm học

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Cộng

Số lớp

Số học sinh

Số lớp

Số học sinh

Số lớp

Số học sinh

Số lớp

Số học sinh

2016-2017

8

358

8

355

8

304

24

1017

2017-2018

8

333

8

348

8

352 

24

1033

2018-2019

8

349

8

353

8

348

24

1030

2019-2020

8

 340

8

344

8

328

24

1012

2020-2021

8

338

8

341

8

 328

24

1007

 

2. Số CBQL,  giáo viên, nhân viên

TT

Môn

Năm học

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Tổng số

Thạc sỹ

Tổng số

Thạc sỹ

Tổng số

Thạc sỹ

Tổng số

Thạc sỹ

Tổng số

Thạc sỹ

A

CBQL

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

1

Hiệu trưởng

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Phó  Hiệu trưởng

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

B

Giáo viên

56

12

54

14

54

14

55

15

55

16

3

GV Văn

7

.

6

0

7

0

7

 

7

2

4

GV Sử

3

1 

3

1 

3

1 

3

1 

3

1 

5

GV Địa

3

1 

3

1 

2

1 

2

 1

2

1 

6

GV GDCD

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

7

GV TD

5

 

4

 

4

 

4

 

4

 

8

GV Anh

7

3

7

3

7

3

7

3

7

3

9

GV Toán

9

2

9

2

9

2

9

2

9

2

10

GV Lý

5

0

5

0

5

0

5

1

5

1

11

GV Hoá

5

2

5

3

5

3

5

3

5

3

12

GV Sinh

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

13

GV KTCN

2

1 

2

 1

2

1 

2

1 

2

1 

14

GV Tin

3

1

3

1

3

1

3

1

3

0

15

GV GDQP

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

C

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Kế toán

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

24

Văn thư-Thủ quỹ

1

 

1

 

1

 

0

 

1

 

25

Y tế học đường

 1

 

 1

 

1 

 

1 

 

1 

 

26

Thư viện

1

 

0

 

0

 

1 

 

1 

 

D

Cộng

63

15

60

16

60

15

61

17

62

18

 

3. Cơ sở vật chất trường lớp học

Năm học

Đất trường

Phòng học

Thư viện

Số phòng bộ môn

Phòng ngoại ngữ (chuyên dụng, thông minh)

Số máy vi tính

Nhà đa chức năng

Phòng y tế

Nhà vệ sinh GV và HS

Đã có giấy CN QSDĐ

Tổng diện tích mặt bằng (m2)

Tổng số

Tỷ lệ phòng học kiên cố

(%)

Số phòng thư viện

Diện tích    (m2)

Tổng số

Chia ra

 

 

 

 

 

Hoá

Sinh

Tin

Tổng số máy

Để dạy học

 

2016-2017

21.828.6

24

87.5

1

56

5

1

1

1

2

1

63

48

 

1

21

 

2017-2018

21.828.6

24

87.5

1

56

5

1

1

1

2

1

63

48

 

1

21

 

2018-2019

21.828.6

24

87.5

1

56

5

1

1

1

2

2

63

48

 

1

21

 

2019-2020

21.828.6

24

87.5

1

56

5

1

1

1

2

3

63

48

 

1

21

 

2020-2021

21.828.6

24

100

1

56

5

1

1

1

2

3

63

48

1

1

21

 

 

 

Danh sách tin tức Danh sách tin tức

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là các em HS 12 – K19 – LTK đã chuẩn bị trưởng thành và bước vào ngưỡng cửa quan trọng nhất của cuộc đời. Còn nhiều lắm những băn khoăn, nhiều lắm những nỗi niềm...
KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2023 -2024
Từ xa xưa, cha ông ta đã xác định đọc sách là một nét văn hóa cao đẹp. Đọc sách, lưu giữ sách, hình thành các tủ sách, thư viện sách là con đường để xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Trong thời...
T uyên truyền đảm bảo an toàn điện, ký cam kết không thả diều trong học sinh trên địa bàn huyện

Xem nhiều Xem nhiều

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là các em HS 12 – K19 – LTK đã chuẩn bị trưởng thành và bước vào ngưỡng cửa quan trọng nhất của cuộc đời. Còn nhiều lắm những băn khoăn, nhiều lắm những nỗi niềm...
KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2023 -2024
Từ xa xưa, cha ông ta đã xác định đọc sách là một nét văn hóa cao đẹp. Đọc sách, lưu giữ sách, hình thành các tủ sách, thư viện sách là con đường để xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Trong thời...
T uyên truyền đảm bảo an toàn điện, ký cam kết không thả diều trong học sinh trên địa bàn huyện

Thư viện ảnh Thư viện ảnh